Google+

Zapraszam na spotkania, sesje terapeutyczne w moim gabinecie w Katowicach, po uprzednim umówieniu się przez telefon lub e-mail.

Cennik:

32151ecd0c5658e39575bcc19e174033

Zaświadczenia / diagnozy / opinie
Wystawiam zaświadczenia / diagnozy / opinie wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez pacjenta takiej potrzeby przed rozpoczęciem sesji, diagnozy lub procesu psychoterapii.

Osoba, która chce takie zaświadczenie otrzymać zostanie poproszona o przedstawienie sytuacji oraz o podanie celów jego wykorzystania. Jest to spowodowane ochroną terapeuty przed ewentualnymi sytuacjami, w których może on zostać „użyty” do rozwiązywania konfliktów prowadzonych drogą sądową lub do wykorzystania zaświadczenia w celu uzyskania świadczeń państwowych, gdzie nie liczy się wyzdrowienie tylko tzw. wtórne korzyści materialne z pozostawania w chorobie.