Google+

 

PSYCHOLOGbanner_therapists

Jest to oba posiadająca dyplom magistra psychologii. Korzysta z wiedzy na temat teorii psychologicznych, jest upoważniony do korzystania z narzędzi psychometrycznych (testy osobowości, inteligencji) i między innymi na ich podstawie tworzenia diagnozy psychologicznej. Zajmuje się również doradztwem w określonych dziedzinach. Nie każdy psycholog jest psychoterapeutą.

 

PSYCHIATRA

Jest lekarzem medycyny o specjalizacji w psychiatrii. Zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń wynikających najczęściej z przyczyn organicznych (uszkodzenia mózgu) oraz objawami poważnych chorób psychicznych (np. schizofrenia). Jest uprawniony do korzystania w procesie leczenia z farmakoterapii (stosuje leki).

 

PSYCHOTERAPEUTA

Posiada wyższe wykształcenie magisterskie, jednak niekoniecznie z psychologii. Psychoterapeutów najczęściej można spotkać wśród psychologów, lekarzy (niekoniecznie psychiatrów), pedagogów. Profesjonalny psychoterapeuta przechodzi wieloletnie (co najmniej 4 lata) szkolenie w zakresie psychoterapii, w którymś z certyfikowanych ośrodków psychoterapii. Powinien również przejść własną psychoterapię oraz regularnie korzystać z superwizji – rodzaju nadzoru merytorycznego prowadzonego przez doświadczonego superwizora – psychoterapeutę, aby zapewnić Pacjentom najwyższy poziom usług oraz działać zgodnie z zasadami etycznymi.

 

COACH

Coach jest osobą która w pracy indywidualnej pomaga Klientowi skupić się na jego mocnych stronach i w procesie coachingowym wspomagać Klienta w wyznaczaniu sobie celów oraz dążeniu do nich. W tej grupie zawodowej możemy najczęściej znaleźć absolwentów psychologii, pedagogiki, nauczycieli, ale również osoby związane z biznesem. Jest to osoba, która powinna łączyć bogate doświadczenie zawodowe z umiejętnościami przywódczymi oraz co najważniejsze – powinna umieć przekazywać wiedzę i stymulować rozwój Klienta w odpowiednim kierunku. Coach powinien posiadać określone predyspozycje. Pracuje przede wszystkim za zasobach i silnych stronach Klienta, odnosi się również do przyszłości, nie analizuje przeszłości.

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Jest to pomoc psychologiczna która polega na czasowym kontakcie terapeutycznym. Terapeuta wraz z pacjentem koncentrują się na wybranym, konkretnym problemie wywołującym kryzys. W tym krótkim procesie wypracowane zostają metody poradzenia sobie z trudną sytuacją prowadząc do jej rozwiązania.